Styczeń 2022

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zachowaj trzeźwy umysł

zachowaj_umysl_400

 

      ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

 

  Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Jest to ogólnopolska akcja profilaktyczna, skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także ich rodziców, nauczycieli, kierowców i sprzedawców alkoholu. Nie uciekamy się tylko do straszenia młodych ludzi konsekwencjami spożywania alkoholu czy narkotyków, lecz staramy się wzmocnić w nich odpowiedzialność za swe czyny oraz wiarę we własne zdolności.

  Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" są jednak znani polscy sportowcy. Dotychczas swym autorytetem wspierali nas m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski, Małgorzata Dydek, Monika Pyrek. Postacią numer jeden akcji w 2007 roku był Marek Kamiński, znany polski polarnik, zdobywca obu biegunów. W 2009 roku kampanii towarzyszyła Natalia Partyka, polska tenisistka stołowa, olimpijka i paraolimpijka. W 2010 roku sportową twarzą kampanii jest Maja Włoszczowska, kolarka, srebrna medalistka Olimpiady w Pekinie.

Patronami akcji od początku jej istnienia niezmiennie są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komenda Główna Policji.

Rok 2011

W ramach kampanii w naszej szkole prowadzone są profilaktyczne pogadanki na temat zdrowego stylu życia oraz alkoholu i innych używek oraz konkursy np. „Biegnijmy razem” „Rosnę, myślę, dbam”. 6 czerwca 2011 roku został zorganizowany Dzień Sportu, w czasie którego do zdrowej rywalizacji przystąpili uczniowie naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej z Chechła. Zmagali się z takimi dyscyplinami jak wyścigi w rzędach klas 1-3 oraz gry zespołowe w klasach 4-6 czyli: mecz piłki siatkowej, koszykowej oraz nożnej. Miało to na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz skierowanie młodych na aktywność ruchową, a także uświadomienie o skutkach wpływu używek na ich rozwój i życie. Dzień Sportu połączony był także z Dniem Szkoły bez Przemocy. Relacja z programu przesłana została do organizatorów kampanii.

Koordynatorzy programu: pedagog szkolny – Elżbieta Kagan oraz Maciej Durczyński – nauczyciel wychowania fizycznego.

Zobacz relację z kampanii ZTU w serwisie internetowym.  

 Rok 2012

W 2012 roku głównym celem kampanii jest m. in.:

 • zwiększenie zaradności dzieci,
 • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych
  (w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy  narkotykami ),
 • przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie.

Kampania ZTU odbywa się pod hasłem ZDROWY ROZSĄDEK DAJE RADĘ.
W ramach Kampanii realizowane są następujące działania profilaktyczno - edukacyjne;

 • konkurs ulotkowy „Żabka czy motylek”
 • Szkolny Dzień Przeciwko Agresji i Przemocy
 • konkurs plastyczno – literacki „To ja”
 • zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów ZTU (na lekcjach wychowawczych) mające na celu m. in.:
 1. przygotowanie dzieci do umiejętnego odmawiania palenia papierosów, picia alkoholu, używania dopalaczy lub narkotyków,
 2. zachęcanie dzieci do marzeń, aktywności twórczej, stawiania sobie ambitnych celów,
 3.  wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 4.  uświadamianie technik asertywnych,
 5.  rozwijanie u dzieci umiejętności  radzenia sobie ze stresem i problemami mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol i inne substancje szkodliwe dla zdrowia,
 6. rozbudzanie u dzieci zainteresowań, promocja sportu, wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Patronem sportowym Kampanii ZTU 2012 jest Konrad Czerniak – uzdolniony i utytułowany pływak. Kampania ZTU  trwa od kwietnia do września 2012r.

W ramach kampanii w naszej szkole, w czerwcu, zorganizowano Międzyszkolny Dzień Sportu.

Do rozgrywek sportowych przystąpili uczniowie SP w Bycinie oraz SP z Chechła. Podczas zawodów obowiązywała zasada fair play. Uczniowie zmagali się z takimi dyscyplinami, jak wyścigi w rzędach klas 1-3 czy gry zespołowe w klasach 4-6. Nie zabrakło także zabaw z chustą animacyjną, a w ramach odpoczynku uczniowie wykonywali plakaty pod hasłem „Zdrowy rozsądek daje radę".

Impreza miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz ukierunkowanie dzieci na aktywność ruchową, a także uświadomienie skutków wpływu używek na rozwój i życie młodych ludzi.

W czasie całego roku szkolnego pedagog szkolny prowadził zajęcia związane z profilaktyką uzależnień oraz zdrowym stylem życia.

Kampanie Zachowaj Trzeźwy Umysł koordynowali: Elżbieta Kagan, pedagog szkolny oraz Maciej Durczyński, nauczyciel WF-u

Zobacz relację z kampanii ZTU w serwisie internetowym.  

Rok 2012/13

Zachowaj Trzeźwy Umysł – zadania tegorocznej kampanii odbywają się pod hasłem „Pięknie żyć” i ma na celu:

 • Przygotowanie uczniów do niesięgania po substancje psychoaktywne

 • Uświadomienie uczniom wartości dostrzegania piękna

 • Przekazywanie wiedzy o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki i inne)

 • Rozwijanie więzi emocjonalnej z rodzicami

W ramach kampanii przeprowadzono konkursy:

 • Plastyczno – literacki „Na topie piękna”

 • „Mały odkrywca”,

a także lekcje wychowawcze w klasach starszych na temat „Co alkohol robi z moim ciałem?”.

Rodzicom rozdano ulotki profilaktyczno - edukacyjne pt. „Nie tylko alkohol szkodzi” i „Doceń piękno swojego dziecka”.

Do organizatorów kampanii pedagog wysłał relację z przeprowadzonych zadań, w tym z festynu rodzinnego, podczas którego Pani Joanna Cyron przeprowadziła konkurs plastyczny pt. ”Moja ulubiona dyscyplina sportowa” oraz „zdrowe” rozgrywki sportowe poprowadziła Pani Danuta Domin i Pani Iwona Nosal.

Zobacz relację z kampanii ZTU w serwisie internetowym.

Szkolny koordynator kampanii – pedagog szkolny mgr Elżbieta Kagan.