Styczeń 2022

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szkoła bez przemocy

szkola_bez_przemocy_small_400 KAMPANIA SPOŁECZNA "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

 

 

  Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Ambasadorem Programu jest Tomasza Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

                   Kodeks " Szkoły Bez przemocy"

kodeks1

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 

 

kodeks2

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.


kodeks33. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4kodeks4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

 

kodeks55. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.


 


kodeks66. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

 

 


kodeks77. Uczniowie wiedzą, jak działać.

Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

 

 

 

kodeks8_018. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.


 

kodeks99. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

 

1kodeks100. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 

 

 

Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. W myśl Kodeksu dopiero funkcjonowanie takiej wspólnoty, opartej na wspólnym poszanowaniu, pozwoli na sprawne funkcjonowanie w klimacie bezpieczeństwa i porozumienia oraz spełnienie pozostałych zasad Kodeksu. Prof. Janusz Czapiński, jeden z autorów Kodeksu podkreśla, że ten punkt jest najważniejszy - "W Polsce wspólnoty mamy już np. w rodzinach i tam wskaźnik patologii jest stosunkowo niski. Nie trzeba układać regulaminów, przewidujących rozwiązania trudnych sytuacji, bo wspólnota ta reguluje się sama. W szkole może być tak samo, ale nie jest. Zmianie tego stanu rzeczy ma służyć pierwszy, kluczowy punkt Kodeksu. Pozostałe są jego rozwinięciem. Ich realizacja ma na celu wytworzenie w uczniach i nauczycielach poczucia więzi oraz dumy z faktu, że są w tej, a nie innej szkole. Z kolei rodzicom ma pomóc w tym, by nie utyskiwali na szkołę".

Telefony zaufania dla dzieci:

  • Dziecięcy telefon zaufania RZECZNIKA PRAW DZIECKA

                                                             tel. 0-800-12-12-12

  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  FUNDACJA DZIECI NICZYJE                                                                                                  tel. 116111
  • Helpline FUNDACJA DZIECI NICZYJE w przypadku cyberprzemocy dla dzieci                                                                                     tel. 800-100-100  

 

Sprawozdanie z realizacji zadań za I i II semestr w V edycji "Szkoły bez przemocy".

    W szkole został opracowany we współpracy z rodzicami i uczniami Szkolny System Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Odbyła się również integracja nowych uczniów i rodziców. Zostały przeprowadzone ankiety dotyczące bezpieczeństwa oraz używek. Wychowawcy zgodnie z planem wychowawczym prowadzili lekcje wychowawcze dotyczące agresji, używek oraz bezpieczeństwa. W szkole odbyły się pogadanki z policją nt. „Odpowiedzialności karnej nieletnich” oraz "cyberprzemocy". Zorganizowano spotkania profilaktyczne dla uczniów i rodziców z policją oraz P. Długołecką na temat "Prawa i obowiązki ucznia" a także "Zagrożenia oraz wady dziś schowamy do szuflady". Uczniowie stali się małymi wolontariuszami biorąc udział w akcji zbierania nakrętek pt. "Koreczki dla Aneczki" oraz "Wrzuć koreczek na wózeczek". 6 czerwca został zorganizowany "Dzień bez przemocy" w czasie, którego do zdrowej rywalizacji sportowej przystąpili uczniowie naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej w Chechle. W czasie całego roku szkolnego byli z nami rodzice uczestnicząc w zebraniach, festynach, konsultacjach i innych szkolnych imprezach.

     Realizujac te zadania szkoła w dniu 22 czerwca 2011 r. otrzymała certyfikat udziału w programie społecznym „Szkoła bez przemocy”.

szkoabp_400_01

     W roku szkolnym 2011/12 nasza szkoła przystąpiła do VI edycji programu Szkoła bez przemocy.
Głównym celem tegorocznej edycji jest hasło „Kibicuję fair play". Z tym hasłem będziemy aktywnie przygotowywać się do kibicowania na polskich stadionach, aby pokazać, że kibicować można bezpiecznie czyli bez agresji z całą rodziną.

fair2_800x600_400Oficjalny Kodeks Fair Play VI edycji "Szkoły bez przemocy":
1.Tolerujmy przeciwnika gdy wygrana nam umyka! (Przegrana nie powinna psuć atmosfery meczu)
2. Na stadionach i boiskach nie robimy śmieciowiska! (Nie niszczymy obiektów sportowych)
3. Nie ważne skąd przyjeżdżamy zawsze dobre zamiary mamy! (Zaniechanie waśni między miastami przeciwnych drużyn)
4. Przeklinanie nie jest w modzie na stadionie i na lodzie! (Kibicując, nie używamy wulgaryzmów)
5. Kibicujemy do końca, aż do zachodu słońca! (Nie opuszczamy meczu przed jego zakończeniem, niezależnie od wyniku)
6. Czy wygramy, czy przegramy swojej drużyny się trzymamy! (Nie zrażamy się porażką)
7. Porażka nas nie zraża, ostatnie miejsce nas nie obraża! (Pokornie znosimy przegraną)
8. Nasze twarze malujemy, właśnie tak kibicujemy! (Ubarwiamy doping)
9. Zmieńmy modę na kibica - niech swą postawą zachwyca! (Swoją postawą kibic daje przykład innym)
10. Kibic, a nie chuligan! (Aby kibicowanie było fair play)

Oficjalny Hymn Kibica VI edycji "Szkoły bez Przemocy":
1. Każdy mecz to wielka sprawa,
byle humor i zabawa.
Wśród kibiców rzecz to znana
śpiew, okrzyki już od rana.
Ref. Kiedy kibice śpiewają,
piłkarze gole strzelają,
a więc śpiewam: hej, hej, hej
i kibicuję fair play!
2. Na trybunach radość, wrzawa
I kibiców głośne brawa.
Wszyscy w zgodzie wiwatują,
Zawodników dopingują
Ref. Kiedy kibice śpiewają...
3. Nieważne lśniące puchary,
Mniej ważne głośne fanfary.
Dzisiaj lepsi wygrywają,
Bo kibiców fair play mają.
Ref. Kiedy kibice śpiewają...

1514-baner3_400

  • Czy chcesz czuć się bezpiecznie podczas meczu?
  • Jesteś przeciwny przemocy i agresji na stadionach?
  • Kibicujesz kulturalnie i zgodnie z zasadami fair play?

Razem możemy więcej! Zbierajmy podpisy pod apelem do Władz RP o utrzymanie bezpieczeństwa na stadionach!

Rok 2011/2012

Na początku roku szkolnego odbyła się integracja nowych uczniów i rodziców.
Zostały przeprowadzone ankiety dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w sieci oraz na temat używek. Pedagog szkolny oraz wychowawcy zgodnie z planem wychowawczym i programem profilaktyki prowadzili lekcje wychowawcze związane z profilaktyką uzależnień oraz bezpieczeństwem.
fair_800x600_400Przez cały rok prowadzona była akcja „Kibicuję fair play”. Działania związane z fair play to między innymi udział wszystkich klas w konkursie na „Kodeks fair play”, na „Projekt koszulki fair play”, udział w akcji zbierania podpisów oraz przygotowanie gazetek związanych z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej.

Dla rodziców prowadzono gazetki na temat cyberprzemocy, demoralizacji nieletnich oraz używek. W lutym w szkole obchodzony był „Dzień Bezpiecznego Internetu”, którego celem jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Przeprowadzono również zajęcia, w czasie których uczniowie dowiedzieli się o „dziecięcych telefonach zaufania”.

W ramach wolontariatu prowadzona była akcja zbierania nakrętek. Uczniowie pomagali zwierzętom w schronisku, wzięli udział w akcji „Pomóż i Ty”, „Góra Grosza”, a także „Zbieraj kardridże – ratuj konie”. W  czerwcu obchodzony był "Dzień bez przemocy". W ramach jego obchodów zostały zorganizowane międzyszkolne rozgrywki sportowe promujące ideę bezpiecznego kibicowania i zasad fair play. Na bieżąco prowadzona była współpraca z policją do spraw prewencji.

Podsumowaniem naszych działań było uzyskanie certyfikatu:

spb_certyfikat_800x600_400

Wszystkie zrealizowane zadania umieszczane zostały w sprawozdaniu na koncie szkolnym  programu.

Koordynatorzy programu: pedagog szkolny – Elżbieta Kagan oraz Maciej Durczyński – nauczyciel wychowania fizycznego