Styczeń 2022

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
 N
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dziecko w sieci

dzieckows_400               DZIECKO W SIECI

 

  Dzień bezpiecznego internetu obchodzony jest 8 lutego. Nasza szkoła z myślą o bezpieczeństwie naszych uczniów bierze udział w programie "Dziecko w sieci". Program ten został zainicjowany w lutym 2004 roku przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Podstawowym jego celem było zwrócenie uwagi dorosłych i dzieci na zagrożenia związane z aktywnością pedofilów w sieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. W ramach programu zrealizowano kampanię medialną pod hasłem Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.

Od stycznia 2005 roku program realizowany jest w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, jako kompleksowy projekt na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Od stycznia 2005 r. głównym partnerem programu jest Fundacja Grupy Orange. W latach 2005-2006 jego współorganizatorem była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Rok 2015/16

 Przez cały rok szkolny nauczyciel zajęć komputerowych, pedagog oraz wychowawcy klas uczą jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Zwieńczeniem tych działań był obchodzony w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Do jego obchodów włączyli się również funkcjonariusze policji, którzy w listopadzie przypomnieli uczniom, że Internet to wspaniały wynalazek, ale należy „klikać z głową”. 12 lutego młodszym uczniom „Zuzia i Tunio” wyjaśniali co to jest Internet i jak się bezpiecznie w nim poruszać. „Fejsmen” natomiast pokazał starszym uczniom jak nie należy poruszać się w sieci. Każdy uczeń poznał podstawowe zasady bezpiecznego Internetu oraz telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Dzień Bezpiecznego Internetu zakończyliśmy omówieniem regulaminu III Gminnego Konkursu „Jestem bezpieczny w sieci” dla szkół podstawowych, w którym uczniowie mają możliwość zaprezentować swoją wiedzę.

Koordynatorzy programu: mgr Elżbieta Kagan – pedagog szkolny i mgr inż. Anna Skurzok-Pietruszewska – nauczyciel zajęć komputerowych.

Rok szkolny 2014/15

13 marca nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Przygody Plika i Foldera”, których celem jest edukacja dzieci w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci i zmobilizowanie rodziców do większego zainteresowania się ich obecnością w Internecie. Jego główną osią jest interaktywne przedstawienia „Przygody Plika i Foldera w sieci” w wykonaniu aktorów grupy artystycznej Zygzaki. Dwaj zabawni bohaterowie zamieszkujący pulpit pewnego komputera – urwis Plik i jego bystry przyjaciel Folder wytłumaczą najmłodszym jak korzystać ze swojego komputera.
Starsi uczniowie zapoznali się z filmem pt. „Gdzie jest Mimi?”, którego celem jest zapoznanie uczniów ze specyfiką cyberprzemocy, pokazanie im możliwych konsekwencji (zarówno dla ofiar, jak i sprawców) oraz prezentacja metod rozwiązywania sytuacji związanych z cyberprzemocą.
W I semestrze nauczyciel informatyki także zapoznawał uczniów z bezpieczeństwem w sieci na zajęciach komputerowych, natomiast zaproszeni funkcjonariusze policji również poruszyli temat cyberprzemocy.
Nasza szkoła we współpracy ze Szkołą Podstawową w Kleszczowie ogłosiła II Gminny Konkurs „Jestem bezpieczny w sieci”. Wszystkie te działania miały na celu podkreślenie, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym, czyli „Razem tworzymy lepszy Internet”.

Koordynatorzy programu: mgr Elżbieta Kagan - pedagog szkolny, mgr Anna Skurzok-Pietruszewska - nauczyciel zajęć komputerowych.

Rok szkolny 2013/14 

      Tegoroczny DBI odbył się pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. W listopadzie starszych uczniów odwiedzili funkcjonariusze policji ds. prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach i przeprowadzili zajęcia profilaktyczne na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich.  Pod koniec stycznia ogłoszony został międzyszkolny konkurs pt. „Jestem bezpieczny w sieci”. W marcu klasy 1 i 2 pani Joanna Zachodna – Walczak zapoznała z zasadami bezpieczeństwa w Internecie wykorzystując kreskówki pt. „Owce w sieci”, natomiast uczniowie klas 3-6 wzięli udział w zajęciach z wykorzystaniem materiałów „3…2…1… Internet!” Przygotowana została również gazetka dotycząca zasad bezpieczeństwa w sieci.

 Koordynatorzy programu: mgr Elżbieta Kagan - pedagog szkolny, mgr Joanna Zachodna Walczak - nauczyciel informatyki

 

                                                         Rok szkolny 2012/13

001_400_02Dzień Bezpiecznego odbył się pod hasłem „Serfuję. Respektuję”. Rozpoczął się już w listopadzie spotkaniem uczniów z funkcjonariuszami policji do praw prewencji, którzy poruszyli temat cyberprzemocy.
4 marca rozpoczął się przedstawieniem według autorskiego scenariusza uczennic kl. 4 i 6 (Nikoli i Oliwii Stępień oraz Kamili Mokros) pt. „Bezpiecznie w sieci”. Następnie zaprezentowany został Dekalog Cyfrowego Obywatela. Klasy 1-5 pedagog szkolny zapoznał z przygodami „Zuźki i Tunia, którzy poznają Internet”. Klasa 6 pod kierunkiem P. Skurzok–Piertuszewskiej wzięła udział w kursie e-larning pt. „Bezpieczna przygoda z Internetem”.017_400
W pracowni komputerowej przygotowano gazetkę z Dekalogiem Cyfrowego Obywatela. W kolejnym etapie pozostałe klasy wezmą udział w kursie e-larning „Poznaj bezpieczny Internet”.

Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła została wyróżniona w konkursie na najciekawszą inicjatywę z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Koordynatorzy programu: mgr Elżbieta Kagan -pedagog szkolny, mgr Anna Skurzok-Pietruszewska - nauczyciel informatyki, mgr Iwona Nosal - nauczyciel przyrody.

 

    Rok szkolny 2011/2012


    22 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu, w czasie którego zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z programu "Dziecko w Sieci" dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci oraz telefonów komórkowych.

Dla klas I-IV były to scenariusze pt. "Owce w sieci". Głównym elementem zajęć były kreskówki pt. "Bez kożuszka", "Tajemniczy przyjaciel", "Nie tańcz z wilkami", "Zemsta" itp. Celem kreskówek  jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Zajęcia miały uświadomić dzieciom niebezpieczeństwa jakie mogą napotkać w Internecie, oraz w czasie niewłaściwego używania telefonu komórkowego. Nauczyły się również, że  w krytycznej sytuacji należy informować rodziców oraz nauczycieli.
Natomiast klasa V i VI uczyła się zasad bezpieczeństwa oraz netykiety w Internecie
z wykorzystaniem scenariusza pt. "Stop cyberprzemocy”. Jest akcja poświęcona problemowi przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych. W czasie zajęć uczniowie nauczyli się co robić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?, jak korzystać z Internetu i telefonu, aby nie krzywdzić innych?, co robić będąc świadkiem cyberprzemocy?, co robić będąc ofiarą cyberprzemocy? Uczniowie młodsi oraz starsi po zakończonych zajęciach przygotowali pod okiem  nauczycieli plakaty na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni biorąc pod uwagę poznane hasła np. „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad” oraz umieścili na każdym plakacie informację z numer telefonu i adresem www.helpline.org.pl pod którym mogą szukać pomocy rodzice i dzieci w momencie zagrożeń, których doznało dziecko w sieci.

Koordynator programu: mgr Elżbieta Kagan – pedagog szkolny oraz mgr Iwona Nosal – nauczyciel przyrody
 

Rok szkolny 2010/2011

bezpieczny_internet_40028 lutego w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci pt. "Dziecko w Sieci". Dla klas I-III był to program pt. "Sieciaki". Głównym elementem zajęć były kreskówki pt. "Sieciaki" (nie zabrakło również konkursów, zabaw i kolorowanek), które pozwoliły dzieciom poznać zasady bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci. Zajęcia miały uświadomić dzieciom niebezpieczeństwa jakie mogą napotkać w Internecie, pokazać, jak zachować się w krytycznej sytuacji, nauczyć zasad bezpiecznego używania Internetu. Wiedzieć, jakich danych o sobie nie podawać, zwrócić uwagę na to, że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu, przekazać wiedzę jak chronić swój komputer przed zagrożeniem w sieci. W kreskówce "Sieciaki" przez pryzmat przygód Sieciaków (drużyny dbającej o bezpieczeństwo dzieci w Internecie) prezentowane są zagrożenia internetowe (symbolicznie przedstawione jako złe Sieciuchy).

Wszystkie dzieci otrzymały materiały z zajęć, w których była również "Internetowa umowa", którą dzieci miały w domu spisać z rodzicami. Po realizacji zajęć wśród dzieci przeprowadzono anonimową ankietę ewaluacyjną, która dała odpowiedź na pytania: "Czy dzieciom podobały się zajęcia,  czy dowiedziały się czegoś nowego i czy wykorzystają to, czego się nauczyły?" 

Koordynator programu: pedagog szkolny – Elżbieta Kagan, Danuta Domin – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 Również 28 lutego w klasach IV-VI przeprowadzone zostały zajęcia w ramach bezpiecznego surfowania w Internecie. W czasie zajęć wykorzystano program pt. „3…2…1… Internet”. Zajęcia polegały na pracy grupowej i indywidualnej uczniów przeplatanej projekcją atrakcyjnych kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń. Przygody bohaterów kreskówek komentowane były przez Krzysztofa Hołowczyca – ambasadora programu "3…2…1…Internet!". Zajęcia miały uświadomić uczniom, co to jest cyberprzemoc, poszanowanie własności intelektualnej, uzależnienie od Internetu, kontakty z nieznajomymi oraz ochrona danych w Internecie.
Po realizacji zajęć wśród dzieci przeprowadzono anonimową ankietę ewaluacyjną, która dała odpowiedź na pytania: "Czy dzieciom podobały się zajęcia,  czy dowiedziały się czegoś nowego i czy wykorzystają to, czego się nauczyły?".

Koordynator programu: pedagog szkolny – Elżbieta Kagan, Anna Skurzok-Pietruszewska – nauczyciel matematyki

W celu pomocy młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych powstała strona www.helpline.org.pl. Znajdziesz tu porady na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.